فرهنگ نامها-اطلاع رسانی نام های جدید

شرح و معنی
1 آئیریا اوستایی-پهلوی اسامی پسرانه  ایرج چاپ مشخصات اسم
2 آئیل گیلکی اسامی پسرانه  نام پرنده ای است چاپ مشخصات نام
3 آبادیس فارسی اسامی پسرانه نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی چاپ مشخصات اسم
4 آباگران‎ فارسی اسامی پسرانه ‎‏ نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏‎ چاپ مشخصات نام
5 آبان فارسی اسامی پسرانه نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام روز دهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم چاپ مشخصات اسم
6 آبان زاد فارسی اسامی پسرانه زاده آبان کسی که در آبان متولد شده است چاپ مشخصات نام
7 آبان یاد فارسی اسامی پسرانه به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است چاپ مشخصات اسم
8 آباندان فارسی اسامی پسرانه نام فرستاده خسرو اول پادشاه ساسانی به دربار رم چاپ مشخصات نام
9 آبتین اوستایی-پهلوی اسامی پسرانه روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی چاپ مشخصات اسم
10 آبد عربی اسامی پسرانه همیشگی ، دائمی ، جاودانه چاپ مشخصات نام
11 آبرام عبری اسامی پسرانه ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم چاپ مشخصات اسم
12 آبرلی فارسی,ترکی اسامی پسرانه آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند چاپ مشخصات نام
13 آبستا فارسی اسامی پسرانه اوستا - اساس بنیاد اصل - کتاب مقدس زرتشتیان چاپ مشخصات اسم
14 آپاسای فارسی اسامی پسرانه نام منشی شاپور اول پادشاه ساسانی چاپ مشخصات نام
15 آتا ترکی اسامی پسرانه  پدربزرگ چاپ مشخصات اسم
16 آتابای ترکی,چینی اسامی پسرانه  آتا(ترکی) + بای(چینی) ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران چاپ مشخصات نام
17 آتابیک ترکی اسامی پسرانه پدر بزرگ - مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان - اتابک چاپ مشخصات اسم
18 آتاش ترکی اسامی پسرانه آداش، همنام چاپ مشخصات نام
19 آتان ترکی اسامی پسرانه  پرتاب کننده چاپ مشخصات اسم
20 آتجان ترکی اسامی پسرانه کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد چاپ مشخصات نام
21 آترابان اوستایی-پهلوی اسامی پسرانه نگهبان آتش، پیشوای دینی چاپ مشخصات اسم
22 آتردین فارسی اسامی پسرانه آَذردین، نام بهدینی در اوستا چاپ مشخصات نام
23 آتروان فارسی اسامی پسرانه صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی چاپ مشخصات اسم
24 آتروپات اوستایی-پهلوی اسامی پسرانه صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست چاپ مشخصات نام
25 آترون فارسی اسامی پسرانه صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی چاپ مشخصات اسم
26 آترینا فارسی اسامی پسرانه آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند چاپ مشخصات نام
27 آترینه فارسی اسامی پسرانه صورت دیگری از آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند چاپ مشخصات اسم
28 آتسز ترکی اسامی پسرانه نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی چاپ مشخصات نام
29 آتش برزین فارسی اسامی پسرانه آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آتش + برزین(با شکوه) چاپ مشخصات اسم
30 آتشزاد فارسی اسامی پسرانه زاده آتش چاپ مشخصات نام
31 آتورپات اوستایی-پهلوی اسامی پسرانه صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست چاپ مشخصات اسم
32 آتیلا فارسی اسامی پسرانه نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست داد٠ چاپ مشخصات نام
33 آثویه فارسی اسامی پسرانه صورت دیگر آبتین ،‌روح کامل و درستکار - از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی چاپ مشخصات اسم
34 آجیر اسامی پسرانه آژیر، در گویش خراسان به معنی محتاط، کوشا چاپ مشخصات نام
35 آخش فارسی اسامی پسرانه نام موبدی در ایران قدیم-قیمت بها ارزش چاپ مشخصات اسم
36 آداد فارسی اسامی پسرانه  مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، خدای هوا، توفان و باران چاپ مشخصات نام
37 آدان کردی اسامی پسرانه مفید سودمند چاپ مشخصات اسم
38 آدخ فارسی اسامی پسرانه (به فتح ت) خوب نغز خجسته مبارک میمون - برامدگی های کوچک تپه مانند روی زمین (تل به ضم ت) چاپ مشخصات نام
39 آدلی فارسی اسامی پسرانه نامور، نامدار چاپ مشخصات اسم
40 آدم عبری اسامی پسرانه نخستین بشری که خدا آفرید- مودب باتربیت - انسان گندم گون - آهوی سفیدی که روی پوستش خطهای خاکی رنگ دارد چاپ مشخصات نام
41 آدورا آشوری اسامی پسرانه مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، مددکار چاپ مشخصات اسم
42 آدینگ بلوچی اسامی پسرانه آن که روز جمعه به دنیا آمده است چاپ مشخصات نام
43 آذران فارسی اسامی پسرانه آتش ها چاپ مشخصات اسم
44 آذرباد فارسی اسامی پسرانه آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین چاپ مشخصات نام
45 آذرباد اوستایی-پهلوی اسامی پسرانه نام موبدی در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی چاپ مشخصات اسم
46 آذربرزین فارسی اسامی پسرانه آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر(آتش) + برزین(با شکوه) چاپ مشخصات نام
47 آذربرزین فارسی اسامی پسرانه آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر(آتش) + برزین(با شکوه)، نام نوه رستم و پسر فرامرز که سپهسالار بهمن بود، نام یکی از آتشکده های مهم در زمان ساسانی چاپ مشخصات اسم
48 آذربه فارسی اسامی پسرانه بهترین آتش، نام پسر آذرباد از خاندان کیانیان چاپ مشخصات نام
49 آذربهرام فارسی اسامی پسرانه نام پسر آذرنوش چاپ مشخصات اسم
50 آذرپاد فارسی اسامی پسرانه صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست چاپ مشخصات نام
+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:33  توسط فرامرزمیرشکار  | 

انتخاب اسم برای فرزندتان یکی از هیجان انگیزتین فعالیت ها قبل از تولد نوزاد است. از این گذشته یکی از مهمترین تصمیمات شما هم هست. عوامل زیادی در این تصمیم نقش دارند. در ان مقاله به ۱۰ نکته که می تواند برای انتخاب اسم فرزندتان کمکتان کند اشاره می کنیم.

۱) اسمی که انتخاب می کنید باید یک مفهوم ذهنی مثبت با خود شما داشته باشد. همچنین باید پرمفهوم باشد. اسم اولین تاثیر هر فرد روی مخاطب است. باید به این فکر کنید که فرزندتان این اسم را نه فقط در کودکی و در زمین بازی بلکه در بزرگسالی هم استفاده خواهد کرد.
 
۲) ریتم و آهنگ اسم کوچک باید با نام خانوادگی بخواند. به طور کلی، تعداد سیلاب های اسم کوچک نباید به اندازه تعداد سیلاب های نام خانوادگی باشد. برای اینکه ببینید اسمی که انتخاب می کنید با نام خانوادگی فرزندتان هم خوانی دارد، نام و نام خانوادگی را چندین بار پشت هم تکرار کنید.
 
۳) چند حرف اول اسم نباید ناخوشایند باشد.
 
۴) تلفظ اسم را به دقت چک کنید. اگر از یک تلفظ غیرمعمول استفاده کنید، آنوقت فرزندتان باید تا آخر عمر تلفظ شما را درست کند.
 
۵) نام یکی از دوستان و افراد خانواده که برایتان قابل احترام است را انتخاب کنید.
 
۶) برای خلق یک اسم جدید چند اسم را با هم ترکیب کنید. می توانید با کنار هم گذاشتن دو اسم یک اسم جدید خلق کنید.
 
۷) نام های مستعار یا اسم های خودمانی که با آن اسم ساخته می شود را پیدا کنید. ممکن است دوست داشته باشید اسمی انتخاب کنید که نام های مستعار زیادی از روی آن ساخته شود. این باعث می شود فرزندتان وقتی بزرگتر شد، کنترل بیشتری روی اسم خود پیدا کند.
 
۸) اسم را تمرین کنید و ببینید چه حسی به شما می دهد. یکی از دوستان نزدیکتان را بارها به طرق مختلف با این اسم صدا کنید. در آینده مجبور خواهید بود هزاران هزار بار این اسم را به صورت های مختلف صدا کنید، با زمزمه وقتی بچه خواب است یا با فریاد وقتی او را برای شام صدا می کنید.
 
۹) اسم های دو قسمتی فرصت خوبی برای شماست. می توانید اسم یکی از بزرگان را برای احترام با اسم دلخواه خودتان ترکیب کنید. یا اگر با همسرتان توافق ندارید هر دو اسم مورد علاقه تان را در صورت امکان به هم بچسبانید.
 
۱۰) از افزونگی حروف بین اسم ها خودداری کنید. گاهی اوقات وقتی نام کوچک و نام خانوادگی با یک حرف شروع می شوند با هم همخوانی پیدا نمی کنند. یا اگر نام خانوادگی باحرف صدادار تمام می شود، نام کوچک نباید اینطور باشد. همینطور حرف آخر اسم کوچک نباید با حرف اول نام خانوادگی یکسان باشد یا همخوانی نداشته باشد.
 
منابع زیادی برای انتخاب اسم وجود دارد، هم به صورت کتاب و هم به صورت برنامه های کامپیوتری. می توانید اسم فرزندتان را از اسم افراد معروف انتخاب کنید. قرآن هم منبع خیلی خوبی برای انتخاب اسم است.
 
نکته آخر: اگر اسمی که انتخاب کرده اید با نکته هایی که در بالا ذکر کردیم تناقض دارد اما به هر حال آن را دوست دارید، هیچ اشکالی ندارد. همان اسم را انتخاب کنید. یادتان باشد مهمترین مسئله این است که خودتان آن اسم را دوست داشته باشید.

 

گردآوری: آلامتو

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:58  توسط فرامرزمیرشکار  | 

تمامی نامهاتوسط فرامرزمیرشکارترکیب وایجادشده است.

تازگی ودلنوازی وپرمحتوایی ملاک ساخت نامهای ترکیبی جدید بوده است.

محمدآرین:محمد(ستوده)+آرين : سفيد پوست آريائي


محمداوژن:محمد(ستوده)+اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز

 

محمدآمن: محمد(ستوده)+آمن(درامان/اشاره به نام مادرپیامبراسلام"ص")

 

محمدآیلین: محمد(ستوده)+آیلین(هاله ی ماه)

 

محمدبهنود:محمد(ستوده)+بهنود : سلامت ، عافيت

 

محمدبهتاش:محمد(ستوده)+بهتاش : خوب ومانند

 

محمدبوژان:محمد(ستوده)+بوژان : رشد کرده - نامي کردي

 

محمدبیتا:محمد(ستوده)+بيتا : بي همتا ، بي مانند

 

محمدپارسا:محمد(ستوده)+پارسا : پاکدامن ، زاهد


محمدپدرام:محمد(ستوده)+پدرام : آراسته ، نيکو ، شاد

 

محمدپرهام:محمد(ستوده)+پرهام : ازاشخاص بسيار ثروتمند در زمان بهرام گور

محمدپوران:محمد(ستوده)+پوران : جانشين ، يادگار

 

محمدپیام:محمد(ستوده)+پيام : الهام ، وحي ، پيغام

 

محمدتارا:محمد(ستوده)+تارا : ستاره

 

محمدتینا:محمد(ستوده)+تينا : گل ، نامي کردي

 

محمددیبا:محمد(ستوده)+ديبا : پارجه ابريشمي رنگي ، روي زيبا


محمد رهام:محمد(ستوده)+رهام : نام پسر گودرز

 

محمدساینا:محمد(ستوده)+ساينا : خانداني از موبدان زردشتي ، سيمرغ

 

محمدسپهر:محمد(ستوده)+سپهر:آسمان ، نام فرزند کيخسرو

 

محمدشمین:محمد(ستوده)+شمين: خوشبو، خوش عطر 

 

محمدشینا:شينا : محمد(ستوده)+قدرتمند ، توانا - نامي کردي

 

محمدفراز:محمد(ستوده)+فراز(شکوه وبزرگی)

 

محمدفربار:فربار :محمد(ستوده)+ همراه خوب و شايسته

 

محمدفرجاد:محمد(ستوده)+فرجاد(فاضل ودانشمند)

 

محمدفرخ:محمد(ستوده)+فرخ : تابان و زيبا - نام يکي از اميران سيستان در عهد سلجوقيان

 

محمدفرداد:محمد(ستوده)+فرداد : داده شکوه وزيبائي

 

محمدفردیس:محمد(ستوده)+فرديس : بهشت ، بوستان

 

محمدفرزاد:محمد(ستوده)+فرزاد : زاده فرو شکوه


محمدفرزام:محمد(ستوده)+فرزام : شايسته و لايق - نامي کردي

 

محمدفرزان:محمد(ستوده)+فرزان : عاقل ، حکيم ، دانشمند


محمدفرزین:محمد(ستوده)+فرزين : عالم ، وزير دربار

 

محمدفرنود:فرنود : محمد(ستوده)+دليل و برهان

 

محمدفرنوش:فرنوش :محمد(ستوده)+ شکوه ، نام پادشاه باستاني ماد

 

محمدفروز:فروز :محمد(ستوده)+ روشنائي ، روشني


محمدفرهود:فرهود : صداقت و راستي در دين

 

محمدفرین:محمد(ستوده)+فرين : يگانه ، شکوه دين ، مخفف فروردين ماه اول بهار

محمدلقا:لقاء :محمد(ستوده)+ چهره ، سيما


محمدمانا:محمد(ستوده)+مانا:ماندگار

 

محمدمرام:محمد(ستوده)+مرام:روش،خلق وخو،رفتار

 

محمدهوتن:محمد(ستوده)+هوتن : خوش اندام

 

محمدهورتاش:محمد(ستوده)+هورتاش : همچون خورشيد

 

محمدهورزاد:محمد(ستوده)+هورزاد : زاده خورشيد

 

محمدهومان:محمد(ستوده)+هومان : نيک انديش ، نام يکي از سرداران افراسياب و نيز نام برادر پيران ويسه

محمدهومن:محمد(ستوده)+هومن:نیک اندیش

 

محمدهیوا:محمد(ستوده)+هيوا : اميد وآرزو

 

محمدوامق:محمد(ستوده)+وامق :دوست دارنده ، عاشق

 

محمدوریا:محمد(ستوده)+وريا : بيدار، آگاه - نامي کردي براي پسران

 

محمدیاشار:محمد(ستوده)+ياشار : عمر کننده ، نامي ترکي براي پسران

 

محمدبهتاش:محمد(ستوده)+بهتاش : خوب ومانند

 

محمد ویدا:محمد(ستوده)+ويدا : آموزنده و تعليم دهنده


محمدهژیر:محمد(ستوده)+هژير : خوب چهره

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:54  توسط فرامرزمیرشکار  | 

پاتوق سرگرمی| www.FarsPatogh.Com

«عجیب ترین نام های ایرانی» کوششی است از خلاصه ی تحقیقات مرکز آمار ایران در خصوص نام های نامتعارف و عجیب و غریب ایرانیان. آنچه که در این نوشتار کوتاه بدان پرداخته می شود، نگاهی مصداقی دارد به ترکیب نام های مرد/زن و بازتاب های جالب آن.

ا- نام های در تضاد با جنسیت

تجزیه و تحلیل جنسیتی نام های نامتعارف نشان می دهد که ۷۰درصد نام هایی که متناسب با زنان است برای مردان و ۳۰درصد نام هایی که متعلق به مردان است برای زنان به کار گرفته شده است.

مصادیق نام ها:
مهین رضا، زن، زاهدان
سینا، زن، آمل
پری تک، مرد، میناب
ولی بانو، مرد، تهران
پریا، مرد، زابل
یاسمین خان، مرد، میانه

۲- نام های جغرافیایی

ساختار برخی دیگر از نام های نامتعارف نشان می دهد که ۷۰درصد از این نام ها متعلق به مردان بوده و برگرفته از مکان های جغرافیایی است.

مصادیق نام ها:
آمریکا، زن، آبادان
اروپا، مرد، همدان
دریاقلی، مرد، شهرکرد
بغداد، مرد، بندرعباس
بوشهر، مرد، ممسنی
اهواز، مرد، اهر

۳- نام های زمانی

در ساختار بسیاری از این نام ها، نشانه هایی از فصل، ماه، هفته، و روز دیده می شود. در این نمونه نیز باز هم مردها ۸۲درصد این فراوانی را تشکیل می دهند.

مصادیق نام ها:
امروز، مرد، میانه
تیرماه، مرد، سراب
روزعلی، مرد، شهرکرد
اذان وقت، مرد، اردبیل
فوری، زن، تهران
شب چراغ، زن، ایذه

۴- نام های حیوانی

ساختار این نام ها برگرفته یا تلفیقی از نام های مرکب یا مستقل حیوانات است. این نام ها ۸۰درصد متعلق به مردان و ۲۰درصد متعلق به زنان است. تجزیه و تحلیل این اسامی نشان می دهد که ۶۱درصد اسامی پستانداران، ۳۰درصد پرندگان، ۵۱درصد خزندگان است.

مصادیق نام ها:
پشه، مرد، سرکان
تیله گرگ، مرد، یاسوج
سیدگرگ الله، مرد، ممسنی
ساس، مرد، شیراز
بزعلی، مرد، درگز
کلاغ، مرد، کهنوج

۵- نام های نباتی

این گونه نام ها از پسوند یا پیشوند نباتی گرفته شده است. در این بین سهم زنان بیشتر از موارد دیگر در حدود ۴۰درصد است. تفکیک این نام ها برای مشخص شدن جنسیت بسیار مشکل است.

مصادیق نام ها:
انگور، مرد، ایرانشهر
تریاک، مرد، رامهرمز
زردآلو، مرد، خرم آباد
فلفل، مرد، ممسنی
گیلاس، زن، اردبیل
نخود، زن، میناب

۶- نام های وصفی

این گونه نام ها از صفات مختف گرفته شده است. نسبت این گونه نام ها در میان مردان بیشتر از زنان است.

مصادیق نام ها:
روسپی، زن، مرودشت
قیمتی، زن، سنقر
سوخته، مرد، فارسان
فقیر، مرد، لنجان
فتنه، زن، سیرجان
قاچاق، مرد، الشتر

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:12  توسط فرامرزمیرشکار  |